ข่าวสารและสัมมนา
สัมมนา BACKUP AS A SERVICES
-Overview Backup,Recovery and DR
-Why Rubrik
-Best Practice & Live Demo
-New Printing Technology HP PageWide
-Modern Workplace Meeting Room Solution By Dell
Post Date: 2019-05-17
Read more >
รูปภายในงานเทคโนโลยีสำหรับสื่อการเรียนการสอน
รูปภายในงานเทคโนโลยีสำหรับสื่อการเรียนการสอน
Post Date: 2019-03-08
Read more >
รูปสัมมนา The Barrel 23-11-61
รูปสัมมนา The Barrel 23-11-61
Post Date: 2018-11-29
Read more >
รูปสัมมนาBlue Elephant 25-10-60
รูปสัมมนาBlue Elephant 25-10-60
Post Date: 2018-11-27
Read more >
รูปงานสัมมนาDell 27-03-61
รูปงานสัมมนาDell 27-03-61
Post Date: 2018-04-02
Read more >