Contact Us

 

คุณสุมน มัสตัน (คุณสุ) T. 076-222601# 126 F. 076-217948 มือถือ : 095-146425 E-mail : sumon@sdphuket.com ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย

คุณสุมน มัสตัน (คุณสุ)
  T : 076-222601#126
   F : 076-217948
   มือถือ : 095-1464251

   Email : sumon@sdphuket.com
   ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย
 

 คุณประภาพรรณ ชัชเวช (คุณหนึ่ง)
    T : 076-222601#128
     
F : 076-217948
     มือถือ : 082-9159647
    
 Email : sales_b@sdphuketcom.com
    
ตำแหน่ง :Sales executive

 


 
คุณทะวัฒน์ บุญภา (คุณเอ็กซ์)
  T : 076-222601#112
   F :076-222601#111
   Email :front_1@sdphuketcom.com
   ตำแหน่ง :Sales executive

 คุณญาณี อิสรเสรีธรรม (คุณออย)
  T :076-220601#107
   F :076-217948
   มือถือ :087-8949855
   Email :service@sdphuketcom.com
   ตำแหน่ง :Service

 
 
  

 
 
   คุณขนิษฐา ชำนาญแทน (คุณนา)
    T :076-220601#105
    F :076-217948
    มือถือ :089-6468908
    Email :service105@sdphuketcom.com
    ตำแหน่ง :Service
 
 
  

  คุณนันทนา แสงม่วง (คุณเฟิร์น)
  T :076-220601#106
   F :076-217948
   มือถือ :082-9159641
   Email : sales_101@sdphuketcom.com
   ตำแหน่ง : Service

 


แผนที่สำหรับการติดต่อ

ที่อยู่ 5/59-61 ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนือ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
T : 076-222601-2, 076-258-222
  F : 076-217948
คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ใน Google Map