How to Order

วิธีการสั่งซื้อ  

ชำระเงินผ่านธนาคาร


หลังชำระเงินแล้วให้แจ้งชำระเงิน(อัพโหลดสลิป)ที่เมนู หรือคลิกที่=> "แจ้งชำระเงิน"